برای جذب ثروت ابتدا باید ذهنیت ثروت داشته باشید .

اگر دنیا چیز زیادی به شما نمیدهد دلیلش این است که خودتان جیز زیادی از دنیا نخواسته اید .

انسان با محدود انگاشتن رویا و بینش خود رزق و روزی خود را نیز محدود میکند و همانگونه که حضرت عیسی (ع) میفرمایند : تو بطلب به تو اعطا خواهد شد در را بکوب باز خواهد شد تو بجوی میابی . تو بیندیش خلق خواهد شد .

ادامه مطلب
منبع : ******نگرش نو ******زندگی نو****** |جذب ثروت
برچسب ها : ثروت